Zpracování osobních údajů

Shromažďujeme jen to co je nutné.

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jak podnikatel Patrycja Czudek, IČ: 09078118, zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytováním svých služeb.
 

Jaké osobní údaje využíváme

Podnikatel Patrycja Czudek je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete nebo jsou dostupné z veřejných zdrojů (včetně informací z internetu, které o sobě sami zveřejníte). Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje (např.: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail apod.).
 

Proč je potřebujeme

Potřebujeme znát pouze takové Vaše základní osobní údaje, abychom Vám mohli:
• poskytnout informace o našich službách či marketingových akcích v souladu s Vašimi potřebami a preferencemi, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (e-mail, newsletter, sociální sítě) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek (případně využití Google Adwords či Facebook Ads),
• zasílat daňové doklady, faktury, dodací listy e-mailem ve formátu PDF s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění po dobu obchodního vztahu a po dobu plnění zákonných povinností podnikatele Patrycji Czudek,
• zasílat obchodní nabídky, reklamní sdělení a dokumentaci nutnou pro navázání smluvního vztahu.
 

Jaké přímé kanály a data z internetového prohlížeče máme k dispozici

Kromě e-mailové objednávky, osobní návštěvy Amplio studia či telefonického kontaktu můžete naše služby objednat i prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou webové stránky Amplio studia. V případě, že jste povolili ve svém prohlížeči ukládání tzv. cookies, posíláte k nám jejich prostřednictvím další informace, například o stránkách, které navštěvujete, o uživatelských předvolbách na Vašem počítači apod. Soubory cookie neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Používáme je za účelem zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit.
K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používáme službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
V rámci služby Google Analytics můžeme využívat i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak můžeme návštěvníkům našich webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
Personalizaci reklamy našich webových stránek si můžete vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.
V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním souborů cookies z našich webových stránek, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Pro informace o tom jak zapnout/vypnout shromážodvání souborů cookies, navštivte webovou stránku podpory Vašeho prohlížeče.
 

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy.

  • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
  • zde Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
  • v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje

Veškeré Vaše zpracovávané osobní údaje zpracovávají naši zaměstnanci na území České republiky, kteří k nim mají přístup jen v rozsahu určeném naší společností ke splnění účelu jejich zpracování. K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana s výjimkou případů, kdy k jejich přístupu má zákonný důvod. Chceme být Vašim důvěryhodným partnerem, a proto s osobními údaji neobchodujeme.
 

Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu jejich zpracování k účelu, pro který jsou zpracovávány a plnění zákonných povinností, případně po dobu, na kterou nám poskytnete svůj souhlas k jejich zpracování.
 

Jaká jsou Vaše práva?

Na základě nařízení EU č. 2016/679 máte možnost využít právo na přístup, opravu, zablokování, výmaz, omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku se zpracováním osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky v oblasti zpracování osobních údajů, obraťte se, prosím, písemně na e-mailovou adresu postmaster@ampliostudio.cz.

Copyright © 2024 Amplio Studio. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 2024 Amplio Studio. Všechna práva vyhrazena.